Машины эх бие үйлдвэрлэх

Худалдан авах бүтээгдэхүүн: Машины эх бие үйлдвэрлэх
Саналын дэлгэрэнгүй:

Ачааны авто машины эх бие үйлдвэрлэж чадах дотоодын үйлдвэрлэгчийг хайж байна. 

Худалдан авагч: Автомашины борлуулалтын компани
Холбоо барих: Энэ саналыг сонирхож байгаа үйлдвэрлэгч бидэнтэй холбоо барина уу.