Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх

ЖДҮ эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, хүчин чадал, борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт олоход  дараах санхүүгийн зуучлал, дэмжлэгийг үзүүлж байна:

 • ЖДҮ эрхлэгчдэд санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулах, санхүүгийн үнэлгээ хийх, эдгээрийг бие даан хийж гүйцэтгэхэд шаардлагатай зөвлөгөө өгөх,
 • Банк, санхүүгийн байгууллагуудаас санхүүжилт эрэлхийлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд шаардлагатай баримт бичиг боловсруулахад зөвлөгөө өгөх, зуучлах
 • Боломжит санхүүгийн эх үүсвэрүүдийн талаарх мэдээллээр хангах,
 • Гадаад, дотоодын эх үүсвэрүүдээс санхүүжилт хүсэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх,
 • ХНХЧТ-ийн хөтөлбөрийн зээл олгох.

Үйлчлүүлэгчдэд тавигдах шалгуур:

 • Дотоодын ЖДҮ, үйлчилгээ эрхлэгч байх,
 • Үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь тодорхой худалдан авагч, зах зээлтэй байх. Худалдах, худалдан авах гэрээ, амлалт, тохиролцоо байвал сайн,
 • Борлуулалтын орлогоо нэмэгдүүлэх боломжтой байх, нэмэлт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг борлуулах боломжтой байх.

Бүрдүүлэх материал:

 • Компанийн дүрэм, гэрчилгээ;
 • Худалдан авагчтайгаа хийсэн гэрээ, гэрээ хийх гэж байгаа тохиолдолд үүнийг илэрхийлэх холбогдох бичиг баримтууд;
 • Вэб сайтад байршуулсан “Товч мэдээллийн хүснэгт”-ийг бөглөн ирүүлэх.

Хэрвээ та манай энэ үйлчилгээг авахыг хүсвэл энд дарж бидэнтэй холбоо барина уу.