Ментор үйлчилгээ

Бизнесийн болон/эсвэл мэргэжлийн олон жилийн туршлага бүхий Ментор зөвлөхүүд ЖДҮ-ийн бизнесийг хөгжүүлэх, үйл ажиллагааг нь сайжруулах, ур чадварыг нь дээшлүүлэх, зах зээл дэх байр сууриа бататгах, үйлдвэрлэлийн технологи, чанарыг сайжруулахад нь зөвлөгөө өгөх менторт зуучилна.

Энэхүү үйлчилгээ нь дараах давуу талыг ЖДҮ эрхлэгчдэд бий болгодог:

  • Туршлагатай бизнес эрхлэгч болон жижиг, дунд үйлдвэрлэгчийн дунд урт хугацаатай хамтын ажиллагаа бий болно.
  • Өргөн хүрээг хамарсан зөвлөгөө өгөх, ур чадварыг ментороос удаан хугацааны туршид авах.
  • Ментор зөвлөх болон үйлчлүүлэгч аж ахуйн нэгжүүд харилцан туршлага солилцох.
  • Бизнесийн болон үйлдвэрлэлийн ур чадвар, чадавхи сайжирна.
  • Компанийн өрсөлдөх чадвар нэмэгдэнэ.

Үйлчлүүлэгчдэд тавигдах шалгуур:

  • Дотоодын ЖДҮ, үйлчилгээ эрхлэгч байх,

Бүрдүүлэх материал:

Хэрвээ та манай энэ үйлчилгээг авахыг хүсвэл энд дарж бидэнтэй холбоо барина уу.