Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дараах чиглэлээр мэргэжлийн зөвлөгөө өгч байна. Үүнд:

  • Санхүүгийн удирдлага,
  • Бизнес төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах, төслийн удирдлага
  • Бүтээмжийг дээшлүүлэх,
  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, олон улсын стандарт нэвтрүүлэх,
  • Үйлдвэрлэлийн технологийг сайжруулах, шинэ технологи нэвтрүүлэх,
  • Худалдан авагчийн зүгээс тавигдаж буй шалгуурыг биелүүлэхэд шаардлагатай бусад зөвлөгөө

Үйлчлүүлэгчдэд тавигдах шалгуур:

  • Дотоодын ЖДҮ, үйлчилгээ эрхлэгч байх,

Бүрдүүлэх материал:

  • Компани, компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний дэлгэрэнгүй танилцуулга;
  • Вэб сайтад байршуулсан “Товч мэдээллийн хүснэгт”-ийг бөглөн ирүүлэх.

Хэрвээ та манай энэ үйлчилгээг авахыг хүсвэл энд дарж бидэнтэй холбоо барина уу.