6 сигма сургалтын үр дүн

Юуны өмнө та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэхийн ялдамд хүсэлтийг минь хүлээн авч 6 сигма ногоон бүс- DMAIC сургалтыг амжилттай зохион байгуулж өгсөнд х...

Дэлгэрэнгүй

HACCP ОУ-ын стандартын сургалт

Хэрэв та хүнсний салбарын мэргэжилтэн бол HACCP хэмээх ОУ-ын стандартыг ажлын байрандаа хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар энэхүү сургалтаар дамжуулан ...

Дэлгэрэнгүй
Амжилтын түүхээс
Сургалтын хуваарь
Онцлох мэдээ

ХНХЧТ нь нэг талаас худалдан авагч томоохон компаниудын ханган нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх дотоодын үйлдвэрлэгчдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, нөгөө талаас дотоодын үйлдвэрлэгчдэд худалдан авагчийн шаардлагад нийцүүлэн борлуулалтаа нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай чанарын удирдлагын стандарт, олон улсын шилдэг туршлага нэвтрүүлэх, техникийн болон санхүүгийн туслалцаа авахад дэмжлэг үзүүлнэ.

Эрхэм Зорилго  нь нэг талаас худалдан авагч томоохон компаниудын ханган нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх дотоодын үйлдвэрлэгчдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, нөгөө талаас дотоодын үйлдвэрлэгчдэд худалдан авагчийн шаардлагад нийцүүлэн борлуулалтаа нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай чанарын удирдлагын стандарт, олон улсын шилдэг туршлага нэвтрүүлэх, техникийн болон санхүүгийн туслалцаа авахад дэмжлэг үзүүлнэ. 

Үйлчилгээ

Бизнесийн түншүүд